Kompleks działek ul. Kopernika

Tylko u nas
6 325 000

Szczegóły

2530 m2
2500 zł/m2

Informacje

Działki pod inwestycję

Kompleks 5 działek o łącznej powierzchni 2530 m2 w miejscowości Białystok osiedle Bema.

Działka ogrodzona tak.

Działka przeznaczona pod usługi, zabudowa jednorodzinna

Dostępne media: prąd, gaz, woda

Dojazd do działki droga asfaltowa

Odległość od miasta/centrum miasta: 2 km.

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 3.3U przeznacza się pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią:

– nowa zabudowa może nastąpić niezależnie tylko na działkach posiadających bezpośredni dostęp do istniejących ulic dojazdowych (Kanonierska, K-10CPJ i Celownicza), natomiast w innym przypadku poprzez wzajemne połączenie sąsiednich działek w jeden teren inwestycyjny

– szerokość frontu działki budowlanej /terenu inwestycyjnego/ pod nową zabudowę usługową powinna wynosić minimum 40,0 m

– budynki projektowane w obrębie jednej posesji powinny tworzyć kompozycyjną całość pod względem formy, rozwiązań architektonicznych oraz kolorystycznych, nawiązujących do zabudowy przeważającej w danym kwartale zabudowy z tym, że nowym obiektom usługowym należy nadawać nowoczesny, śródmiejski charakter poprzez zastosowanie i umiejętne łącznie materiałów elewacyjnych jak stal, szkło, ceramika

– w każdym przypadku przebudowy, rozbudowy lub dobudowy budynku nowego do obiektu istniejącego, forma i rozwiązania architektoniczne nowego obiektu mają tworzyć kompozycyjną całość z obiektem istniejącym

– obowiązująca wysokość zabudowy – od minimum 2 do maksimum 3 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wyżej niż 12,0 m 

– dachy lub stropodachy płaskie

– elewacje frontowe i boczne widoczne bezpośrednio z ul. Kopernika należy traktować jako uprzywilejowane, a więc wymagające specjalnej dbałości przy projektowaniu o proporcje, detal architektoniczny, materiały wykończeniowe itp

– maksymalna powierzchnia zabudowana – 50% powierzchni działki budowlanej

– minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna – 20% powierzchni terenu inwestycji

– zakaz budowy ogrodzeń od strony frontowej działek:
a) o wysokości powyżej 1,8m,
b) o powierzchni prześwitu przęsła poniżej 50%

– dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej wyłącznie jako towarzyszącej funkcji podstawowej /zabudowa usługowa/, w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, użytkowników lub pracowników, przy czym powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać 150m2

Polska Podlaskie Białystok os. Bema Mikołaja Kopernika

Napisz pierwszą opinię: “Kompleks działek ul. Kopernika”

Ocena