Pawłów, działki na sprzedaż blisko lasu

Tylko u nas
95 000

Szczegóły

1476 m2
64 zł/m2

Informacje

Polecam do zakupu działkę  budowlaną w drugiej linii zabudowy, o powierzchni 1476 m2 w miejscowości Pawłów, bezpośrednio przy drodze gminnej, 200 metrów od drogi Wojewódzkiej 834, pomiędzy Strzyżewicami a Bychawą. (Woj. Lubelskie).

Wymiary gruntu(53m x 28m x60m x26m) oraz MPZP pozwalają na budowę dużego domu parterowego lub domu z poddaszem użytkowym.

Grunt objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. (zabudowa zagrodowa)
Treść planu:
1. Obowiązuje utrzymanie tradycyjnego układu przestrzennego wsi i nawiązanie formą projektowanej zabudowy do istniejącej tradycyjnej poprzez:
1) kontynuację jednorzędowej zabudowy pasmowej,
2) w skali zabudowy – max. jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem użytkowym w stromym dachu,
3) w formie i proporcji bryły budynków w nawiązaniu do tradycji lokalnych,
4) sytuowanie budynków w ujednoliconej linii od krawędzi dróg publicznych, budynki mieszkalne od strony drogi budynki gospodarcze w głębi działki.
5) pokrycie budynków dachami spadzistymi o symetrycznym nachyleniu połaci ze spadkiem powyżej 30° z wyjątkiem gdy warunek ten uniemożliwiłby zabudowę działki,
6) zwartość układu zabudowy:
a) optymalna szerokość frontu działki zagrodowej ok. 30 m,
b) wielkość działki zagrodowej 0,20 – 0,30 ha, dopuszcza się działki o większej powierzchni,
7) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenia – poziom podłogi parteru max. 1 m. od poziomu terenu. Dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu.
2. Na terenach określonych jako zabudowa zagrodowa ustala się:
1) adaptację, przebudowę i budowę obiektów budowlanych w granicach siedlisk,
2) lokalizację nowych siedlisk rolniczych,
3) lokalizację zabudowy jednorodzinnej i letniskowej na działkach minimum 1000 m² jako uzupełnienie niezabudowanych enklaw lub wydzielonych z siedliska rolnego pod warunkiem dostępności do drogi publicznej,
4) lokalizację usług o uciążliwości mieszczącej się w granicach działki, oraz innych funkcji (w tym stacji paliw) pod warunkiem, że nie spowodują kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem,
5) zwarte obszary usług, zabudowy jednorodzinnej i letniskowej nie mogą przekraczać pow. 0,5 ha dla klasy gruntów I – III oraz 1,0 ha dla klasy gruntów IV – VI,
6) wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan środowiska.

Dostępne media przy drodze: prąd oraz woda;
Dojazd do działki: wydzieloną drogą wewnętrzną, polną (40metrów), wcześniej asfalt.

Odległości:
Lublin centrum- 28 km (20 min jazdy do granic miasta),
Kraśnik centrum- 24 km
Zjazd na drogę ekspresową S19- 9km
Bychawa- 3,5 km
Strzyżewice- 2,5 km  
Szkoły oraz przedszkola, sklepy spożywcze oraz przemysłowe dostępne są w Bychawie oraz Strzyżewicach. 
200 m od działki znajduje się przystanek autobusowy.

O gminie:
Obszar gminy Strzyżewice jest bogaty pod względem przyrodniczym, chociaż cechuje go niski wskaźnik lesistości, gdyż lasy stanowią około 14% powierzchni gminy. Przez teren gminy, na północ od Strzyżewic przebiega granica Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wzdłuż doliny Bystrzycy wyznaczony został korytarz ekologiczny. Warte uwagi są także parki podworskie, które w dobrym stanie przetrwały do dnia dzisiejszego. W pobliżu doliny znajduje się wiele stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie duże bogactwo przyrodnicze znajduje się w południowej części gminy Strzyżewice. Bystrzyca na tym odcinku ma charakter naturalny, do ujścia Kosarzewki uznawana jest za rzekę czystą , a na odcinku przepływającym przez teren gminy zaliczona została do rzek krainy pstrąga i lipienia.

Jeżeli poszukujesz większej powierzchni, oferujemy dodatkowo:
1) działka 285/3 o powierzchni 1476 m2 w cenie 95 000 zł, pierwsza linia zabudowy
2) działka 285/4 o powierzchni 1146 m2  w cenie  65000 zł, pierwsza linia zabudowy
3) działka 285/8 o powierzchni 1146 m2 w cenie 85 000 zł, druga linia zabudowy.
Przy zakupie dodatkowych działek jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe. 

Dokładna lokalizacja: https://goo.gl/maps/2KdhqsCSY3RaTjXZ8

Zachęcam do obejrzenia okolicy oraz kontaktu!

Polska Lubelskie Pawłów

Napisz pierwszą opinię: “Pawłów, działki na sprzedaż blisko lasu”

Ocena